bravo-header

DELYS Tất cả phân hệ triển khai của mỗi bộ phận từ Quản lý bán hàng, Hành chính Nhân sự, Xuất nhập khẩu, Logistic... đều có sự kết nối, kế thừa dữ liệu một cách khoa học. Đặc biệt các bạn kỹ thuật ở BRAVO đều làm việc rất nghiêm túc... Xem tiếp >>

Bà Nguyễn Thị Dung, Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Đầu tư Thương mại DELYS

Phần mềm kế toán quản trị BRAVO và ERP cho doanh nghiệp vừa và lớn. Những yếu tố quan trọng của phần mềm ERP là đáp ứng chuẩn mực kế toán.