bravo-header

DƯỢC OPC Phần mềm BRAVO đáp ứng tốt các yêu cầu công việc, quản lý số liệu dễ dàng, nhất là quản lý công nợ, doanh thu, tiền về, chi phí, hàng tồn kho. Nhờ vậy, bài toán về quản trị tài chính kế toán bán hàng được giải quyết ổn thỏa. Xem tiếp >>

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 03 NV Test, 07 NV phát triển sản phẩm, 03 NV kinh doanh, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 10 NV Kỹ thuật, 01 NV Kế toán

  • BRAVO Đà Nẵng

    05 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ, 02 NV Bảo hành, 05 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.