Tp. Hà Nội
Tp. Đà Nẵng
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hà Nội
Tp. Hồ Chí Minh
> Tin tức
Thông tư 141/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNDN, thuế GTGT
Hướng dẫn thi hành nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNDN, thuế GTGT.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/7/2013.

 

Click vào đây để tải về